top of page

De visie van Praktijk Croughs van psychotherapie is dat psychotherapie een proces is op weg naar verbetering. Welke weg en hoe u die weg kunt gaan, uw eigen rol hierin en mijn rol als psychotherapeut, kunt u lezen in de beschrijving zoals hieronder weergegeven.

Mijn start, uw start

In 2011 ben ik gestart met deze praktijk. Een oude droom bracht ik hiermee in vervulling. Om deze stap te nemen heb ik veel vertrouwen, moed en doorzettingsvermogen nodig gehad, hulp gevraagd en ontvangen. Telkens heb ik me afgevraagd wat ik nu precies wilde, omdat dat me hielp om de weg te nemen die daarvoor nodig was. Regelmatig liep ik tegen hobbels op en liet ik de moed zakken, maar na een rustperiode, vatte ik weer moed, zocht nieuwe wegen en zette ik door. Regelmatig bracht het me veel energie, het was leuk om ermee bezig te zijn. Maar soms kostte het veel energie en liet het me niet meer los. Ook dan kostte het moed om het los te durven laten, erop vertrouwend, dat het laten rusten ook weer energie kon geven. Anderen, dacht ik, zouden het veel sneller, beter en efficiënter hebben gedaan. Maar hoe belangrijk was het om te accepteren dat ik het op mijn eigen wijze moest doen, in mijn eigen tempo passend bij wie ik ben.

Ik beschrijf u dit proces, omdat het overeenkomsten vertoont met een psychotherapieproces. Ook u heeft de moed genomen om hulp te zoeken. U heeft een doel voor ogen, u wilt ergens verbetering in, zoals een beter gevoel, meer zelfvertrouwen, of beter contact met anderen of ergens vanaf, zoals klachten, of nare herinneringen. Het zal een weg zijn, waarbij u zich beter gaat voelen, maar soms ook een weg met hobbels en soms zelfs kunt u de moed laten zakken. U zult uw vertrouwen dan kunnen aanspreken dat het goed komt. Het zal uw weg zijn die past bij de manier waarop u in elkaar zit. U kunt mij zien als uw gids, die u begeleidt bij uw weg, wegen wijst die u ook zou kunnen inslaan. Maar uiteindelijk bepaalt u zelf, waar het eindstation ligt, welke wegen u neemt, op welke manier u die neemt en in welk tempo. En als u dan dat eindstation haalt, zult u trots zijn op uzelf, zal het u zelfvertrouwen geven, omdat u het voor elkaar heeft gekregen.

bottom of page