top of page

Vergoeding Psychotherapie

Psychotherapie wordt gedeclareerd volgens het Zorgprestatiemodel. Hierover kunt u meer lezen op de site van LVVP: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/. Ook kunt u hier goede informatie over vinden: Zorgprestatiemodel | GGZ WNB

Sinds 2014 is de vergoede hulpverlening verdeeld in drie lagen.

De eerste laag is de huisarts met een POH-dienst. De huisarts probeert u zelf te helpen, of met behulp van zijn POH-dienst. Hier kunt u met alle klachten en problemen terecht. Deze hulp is gratis en valt ook niet onder het eigen risico.

De tweede laag is de GB-GGZ (Generalistische Basiszorg). Hiervoor komt u voor vergoeding in aanmerking bij bepaalde klachten en problemen. Ze moeten vallen onder de DSM-V classificatie. Sommige klachten worden zelfs dan niet vergoed, zoals aanpassingsproblemen, rouwverwerking of relatieproblematiek. Vallen uw klachten niet onder verzekerde zorg, dan moet u zelf zorg dragen voor de kosten van de verleende hulp.

De derde laag is de S-GGZ (Specialistische zorg). Hiervoor komt u voor vergoeding in aanmerking bij bepaalde klachten en problemen. De klachten moeten vallen onder de officiële DSM-5 diagnoses en meer complex, langdurig en ernstig zijn.

Kosten en vergoeding

Psychologische hulpverlening van de meeste klachten, valt onder de basisverzekering. Houdt u hierbij wel rekening met uw eigen risico. Praktijk Croughs heeft met alle verzekeraars een contract. De betaling van uw "verzekerde" behandeling, evenals uw eigen risico, vindt via uw verzekering plaats.

Wat niet vergoed wordt, zijn relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en een enkelvoudige fobie. Bij  deze klachten dient u de behandeling zelf te betalen. Voor een sessie onverzekerde hulp (OVP) rekent Praktijk Croughs €124,16

Verwijsbrief huisarts

Een verwijsbrief van een arts is altijd nodig.

Op dit briefje moet minimaal staan: uw naam, die van de arts, zijn of haar AGB-code , de (vermoedelijke) DSM-IV diagnose, medicatie en verwijzing BGGGZ of SGGZ.

Kosten bij te late afmelding

Let op: Indien u een gesprek afzegt binnen 24 uur dat het gesprek zou plaatsvinden, breng ik u dit in rekening, ongeacht de reden van afmelding. Ik ben dan immers niet meer in staat een andere cliënt in te plannen en niet nagekomen afspraken worden ook niet vergoed door de verzekering.

Ik reken voor een niet-nagekomen afspraak, die niet op tijd is afgemeld, €50,-.

Onderzoek

Als voorwaarde voor het aangaan van een contract, willen de meeste verzekeraars dat de effectiviteit van de behandeling onderzocht wordt. Zij vragen aan de behandelaars dat zij regelmatig een meting doen op klachtnivo. De gegevens hiervan worden anoniem verwerkt en centraal verzameld. Praktijk Croughs verzoekt u aan deze onderzoeken mee te werken.

Meer hierover kunt u lezen op de volgende website https://www.ggznederland.nl/themas/rom

bottom of page